Blog

Floorwork

Floorwork

Beseda floorwork izvira iz angleških besed floor, kar pomeni tla in work kar pomeni delo. Tako lahko iz same besede razberemo, da se gibanje človeka izvaja na tleh. Čeprav se danes  floorwork v večini primerov izvaja v modernem plesu ter v breakdance-u, smo ga...
Gibalne naloge

Gibalne naloge

  Kaj so gibalne naloge in zakaj jih vpeljujem v trening?   Da lahko razložim, kaj so gibalne naloge, je potrebno opisati razliko med vajami in gibalnimi nalogami.  Z izvajanjem vaj želimo doseči specifičen rezultat (npr: povečati...
Kakšne so nevarnosti prekomernega sedenja

Kakšne so nevarnosti prekomernega sedenja

Človeško telo je narejeno za gibanje, vendar v današnjem času večina ljudi preživi večino časa v sedečem položaju. V povprečju Slovenci preživimo v sedečem položaju med 8-10 ur. Tolikšna količina sedenja pa predstavlja previsoko neaktivnost, kar pomeni da tudi z...
Na kaj moramo biti pozorni pri počepu?

Na kaj moramo biti pozorni pri počepu?

Pri počepu moramo biti pozorni na več stvari. Prva takšna stvar je stabilizacija in postavitev stopala na tla. V položaju polčep ali pa čep mora imeti vadeči vzpostavljene 3 točke stabilnosti. Točke se nahajajo na petnici, na podplatu pri palcu in na podplatu pri...
Mobflow

Mobflow

Pri mobilnih kombinacija sestavljamo mobilne vaje oz. izolacije v skupek gibalnih povezanih se elementov. S sestavljanjem elementov želimo, da v eni vaji ohranjamo položaj, kateri spodbuja odpiranje sklepne kapsule, hkrati z različnimi gibanji pa vplivamo, da se...